arama

  Adana İmamoğlu Gezilecek Yerler ve Bilgiler

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Beğen
   Loading...

  Adana İmamoğlu Gezilecek Yerler ve Bilgiler

  Adana ilinin en yeni ilçelerinden birisidir. Buradaki yaşam, tamamen tarım ile orantılıdır ve özellikle pamuk üretimi yaygındır. Bunun yanında, İmamoğlu ilçesinde, tarihi ve turizm yönünden ilginizi çekebilecek herhangi bir yer veya kalıntı bulmanız mümkün değil.

   

  ULAŞIM:
  Bağlı bulunduğu, Adana il merkezine 45 km. uzaklıktadır. Ulaşım açısından buranın en büyük özelliği: Adana-Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli kara yolu üzerinde bulunmasıdır. İmamoğlu-Kozan arasındaki uzaklık: 27 km.

   

   

   

  TARİH:
  İmamoğlu bölgesinin en eski yerleşim kalıntıları: Çörten köyü Pekmezci mahallesindeki “Altınini” ve Koyunevi Köyünde bulunan “Mozaik” kalıntılarıdır.
  Bunlardan başka, yörenin tarihi süreç içindeki önemine ve kuruluşuna ait herhangi bir kalıntı ve bilgi bulunmamaktadır. 1965 yılında, Kozan-Adana arasındaki ulaşımın emniyeti için, yol güzergahı üzerinde bir han ve hanın yanında güvenliği sağlayacak bir emniyet teşkilatı kurulmuş ve zamanla insanların buraya yerleşmeleri sonucu, İmamoğlu ilçe merkezi ortaya çıkmıştır.
  Evet, yine söylenenlere göre: günümüzdeki ilçe merkezinin daha önce “Garipler Mezarlığı” olduğu ve çevredeki göçerlerin cenazelerini buraya gömdükleri, bu mezarlık alanın bir süre sonra kaldırılarak, yerleşim yerinin açıldığıdır. Hatta, bölgenin bir zamanlar bataklık olduğu, bol miktarda sivrisinek bulunduğu ve bu nedenle sıtma hastalığının yaygın olduğu, ancak yine de yol güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle, buranın zamanla büyüyüp geliştiği söylenir. Özellikle: 1936 yılında Romanya’dan gelen göçmenlerin buraya yerleştirilmeleriyle, ilçe merkezi büyümüştür. Hatta, sonraki yıllarda, çevrede Ceyhan ve Kozan ilçelerindeki Romanya göçmenleri de buraya gelerek yerleşmişlerdir. Zaman içinde Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin ve çevre il ve ilçelerden gelen yerli halkın yerleşmesiyle: burası Koyunevi köyünün bir mahallesi olur. 1940 yılında ise köy olur. 1945 yılında İmamoğlu pazarı kurulur. 1945 yılından itibaren, göçer yörükler ve civar köylerde barınan yarı göçebe hayatı yaşayan aşiretler de, İmamoğlu’na yerleşirler. 1950 yılında, Bulgaristan’dan gelen Türk asıllı göçmenler de buraya yerleştirilir. 1964 yılında bölgede Belediye teşkilatı kurulmuştur.

  Peki neden İmamoğlu ismi? Yine söylenenlere göre: biraz önce söylediğim gibi, Toroslar’dan doğan Çepelce deresi üzerinde kurulan köprübaşı’nda, konaklamak için bir han yapılmıştır. Bu han: Kör İmam isimli bir kişi tarafından yapılmıştır ve yöre bu yüzden “İmamoğlu” ismini almıştır.


  GENEL:
  İlçenin genel coğrafi durumu: ovalık özellik göstermektedir. Zaten Çukurova’nın kuzey bölümünde bulunmaktadır. İlçe merkezinin kuzey kısımları ise, yer yer tepeliklerden oluşur. Yine de geniş bölüm ovalıktır.
  Yerleşim yerinin yüz ölçümü: 424 km. karedir. Bu alanın büyük bölümü tarım arazisidir.
  Bölgede tipik Akdeniz iklimi egemendir ve buna bağlı olarak: yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü, genellikle makilik ve çalılıktır.
  Merkezin deniz seviyesinden yüksekliği 90 metre olup, kuzeye doğru gidildikçe rakım 200 metreye kadar çıkmaktadır.

  Yörede yaşayan insanların başlıca ekonomik etkinlikleri: tarımdır. Tarımda ise: buğday, ayçiçeği, mısır ve pamuk üretimi baştadır. Özellikle, pamuk üretiminin artması sonucu, bir kısım sanayi tesisi kurulması sağlanmıştır.

  GEZİLECEK YERLER:
  İmamoğlu ilçesinde, yazının başında belirttiğim gibi, tarihi ve turistik özellikler taşıyan pek bir yer yoktur. Bu durum, İmamoğlu yazıları incelendiğinde yani gerek Kaymakamlık ve gerekse Belediye sayfalarında da görülmez, yani İmamoğlu ilçesinin turistik özellikleri hiç ele alınmamıştır.

  Sadece: ilçe sınırları dahilinde, bazı köylerde ilginç birkaç tarihi kalıntı bulunmaktadır. Bunlar hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğim, umarım okurlardan buralar hakkında ayrıntılı bilgisi olanlar yorum yazarlar ve İmamoğlu ilçesi yöresine yolu düşenler, buradaki tarihi kalıntıları gezme ve görme şansına sahip olurlar.

  ALTINİNİ MAĞARASI-YERALTI ŞEHRİ:

  Çörten köyüne bağlı Pekmezli mahallesindedir. Burada doğal kayanın içi oyularak, birçok mekan oluşturulmuştur. Ayrıca bu insan yapımı kayalık mekanların dışında, tuğla ve kesme taş örgülü bir yapı kalıntısı bulunur. Kayaçların erimesiyle taban seviyesi oldukça yükselmiştir. Mekanların içinde yoğun kaçak kazılar yapılmıştır. Burası günümüzde 1’nci derece Sit alanı olarak koruma altındadır.

  AĞZIKARACA KÖYÜ-KAYA MEZARLARI:

  Ağzıkaraca köylüleri, bölgede çok fazla bulunan bir ağaca “Karaçalı ağacı” derler. Bu ağaç mahallede bolca bulunur. Ağzıkaraca köyü isminin bu ağaçlardan geldiği düşünülüyor. Köy: Adana il merkezine 54 ve İmamoğlu ilçe merkezine 9 km uzaklıktadır. Gelelim mezarlık konusuna: Ağzıkaraca köyünde, kayalık kütlenin hemen güneyinde bulunan kayalık alanda kaya mezarları bulunmaktadır. Kaya mezarları çöp ve toprakla doldurulmuştur ve bu yüzden içine girilemiyor. Ancak görüldüğü kadarıyla, kayaya oyulmuş basamaklarla mezar odalarına girilebilir. Evet, herhangi bir araştırma yok, sadece varlığı biliniyor. 1’nci derece Sit alanı olarak tescil edilmiştir.

  Kale kalıntısı:

  Köyde kale mevkiindedir. Kayalık ve hafif eğimli bir tepenin üstünde bulunan kalenin, kuzey ve güneybatı yönündeki dış surları günümüze ulaşmıştır. Bu sur duvarları, doğal kayaç üzerine inşa edilmiştir. Moloz taş örgülü ve kireç harçlıdır. Kale içinde, kaya oyularak yapılmış iki sarnıç vardır. Kalenin, kuzeydoğusunda bulunan Kozan kalesiyle görsel bağı bulunur. Kale içindeki mekanlara ilişkin, temel seviyesinde izler görülür. Güneydoğu yönünde, yoğun çatı kiremit ve seramik buluntuları vardır. Bunlara istinaden, sur dışında da bir yaşantı olduğu değerlendirilmiştir. Günümüzde, kalenin içi ve çevresinde tarım yapılmaktadır. Buradan elde edilen antik yapı taşları ise, köydeki yapılarda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır.

  KOYUNEVİ KÖYÜ:

  İmamoğlu ilçesinin kuzeyindedir. Adana il merkezine 48 km ve İlçe merkezine 2 km uzaklıktadır. Köy halkı, bir zamanlar, konar göçer olarak yaşarken, günümüzdeki köyün güneyinde bulunan Ebiş deresi kenarında ve İmamoğlu ilçesinin bulunduğu mevkide yaşarmış ve bu kişilerin koyun ağılları ise, günümüzde köyün bulunduğu yerde imiş. İnsanlar koyun ağıllarına giderken “koyun evine gidiyoruz” ağıllardan gelirken de “koyun evinden geliyoruz” derlermiş. Daha sonra, köyün şimdiki yerine yerleştiklerinde köyün ismi “Koyunevi” olmuştur. Milli Mücadele yıllarında, Koyunevi köyü, karargah olarak kullanılmıştır. Burada iki bölüklü bir tabur yerleşmiştir. Diğer köylerde yaşayan ve Ermeniler nedeniyle kaçan birçok kişi de Koyunevi köyüne sığınmıştır.

  Mozaikler:

  Köyün içinde, Ömer Bozatlı isimli şahsın evinin bahçesinde mozaiklere rastlanılmıştır. Toplam 2 metre karelik bu mozaikler yeşil renkli, üzeri hayvan motifli ve yazıtlı mozaik alan: bahçeden, evin zemin katında bulunan ahıra kadar uzanmaktadır. Bu mozaikli alan çevresinde, antik döneme ait temel kalıntıları da vardır. Çevrede yapılan incelemede: antik dönem mimari malzemeleri bulunmuştur. Mozaik üzerindeki yazıtlar: Bizans dönemine aittir. Hatta, bu yazıtların Bizans döneminde burada yapılmış bir yapının kitabesi olarak düşünülmektedir. Mozaik alan, halen koruma amaçlı kumla örtüldüğü için görülmez.

  Yeraltı Mağarası:

  Köyün arka tarafında mağaralar bulunmaktadır ancak herhangi bir arkeolojik araştırma yapılmadığından, mağaralar hakkında ayrıntılı bilgi yoktur.

  AYVALI KÖYÜ:

  Tarihi kalıntılar:

  Tarihi kalıntıların bulunduğu bu alan, günümüzde tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Bu alanda yapılan incelemelerde, çok sayıda seramik kalıntısı bulunmuştur. Bu seramikler arasında, özellikle ince işçilik gösteren terra sigiletta örnekleri ilgi çeker. Bunlar: yeşil ve kahverengi tonlarında sırlı, bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiş seramiklerdir. Bu seramiklerin, yapılan tarım faaliyetleri sonucunda, höyük eteğinden ovaya yayıldığı düşünülmektedir. Ayrıca yine bu bölgede, geç Roma ve erken Bizans dönemlerine ait bir taban mozaiği bulunmuştur. Açıkta bulunan bu mozaik taban: iri ve özensiz tesseralardan yapılmıştır.

  ÜÇTEPE KÖYÜ:

  Köy, Adana il merkezine 64 km ve İmamoğlu ilçe merkezine 26 km uzaklıktadır.

  Pınargözü:

  Bu bir su kaynağıdır. Bu su kaynağının çevresi, piknik ve mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

  etiketlerETİKETLER
  Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.